Verhogen naamsbekendheid en afzet Qconferencing

Opdracht


Qconferencing heeft Neon 8 marketing gevraagd te mee te denken en te adviseren over:

  •       wel/geen aparte merk of productnaam voor de zorgsector ?
  •       interessante doelgroepen
  •       de nodige marketing-communicatie activiteiten om de naamsbekendheid te verhogen?

Resultaten

Aparte productnaam voor de zorgsector

Qconferencing zal een aparte naam voor haar propositie voor de zorg kiezen en de bijbehorende producten en dienstverlening kenbaar maken via een aparte website, een sales pdf en een brochure.

Naamsbekendheid verhogen

Om de naamsbekendheid te verhogen gaat Qconferencing demonstraties geven in de ziekenhuizen waar zij al klanten hebben. Via interne-communicatiemiddelen worden de demonstraties van bestaande en nieuwe mogelijkheden aangekondigd.

PR

Via een PR campagne wordt een nieuw platform (arts-patiëntcommunicatie via video) gelanceerd. De aandacht hiervoor helpt ook om de naamsbekendheid van de gehele ‘zorg-propositie’ te verhogen.

 

Werkwijze

  • Door middel van een 3-uurs sessie met de opdrachtgevers is veel informatie verzameld om een goed advies te kunnen geven;
  • Een aantal zaken zijn verder getest bij een aantal vertegenwoordigers van de doelgroepen;
  • De opdrachtgever heeft een korte rapportage ontvangen met daarin communicatieprojectkaarten. Hierin staat per communicatiemiddel beschreven voor welke doelstelling en doelgroep het is, en op welke punten gelet moet worden bij de uitvoer.

Over Qconferencing

Qconferencing levert virtuele spreekkamers waar meer dan 65 ziekenhuizen en instellingen op veilige wijze met elkaar kunnen videoconferencen. Binnenkort lanceren zij ook een platform voor videocommunicatie tussen arts en patiënt.

Plaats een reactie