Marketingcommunicatie Intermediare kanaal

Opdracht
CZ heeft Neon 8 Marketing gevraagd een analyse te maken van huidige eindejaarsactiviteiten gericht op intermediairs, en tot een gedegen verbeterplan te komen voor deze activiteiten. CZ doet als zorgverzekeraar ook zaken via intermediairs. Deze verzekeringskantoren moeten goed geïnformeerd worden over de visie en het commerciële beleid van CZ, en de producten, diensten en prestaties. Zeker aan het einde van het jaar is de commerciële propositie voor het nieuwe jaar een belangrijk item.

Resultaten
Er zijn drie symposia georganiseerd voor de intermediairs. Deze symposia zijn zeer goed beoordeeld:

  • 75% van  de 152 aanwezigen vond het een verbetering van de communicatie ten opzichte van voorgaande jaren
  • Het gemiddelde cijfer voor het symposium was een 7,6
  • 81% van de aanwezigen komt volgend jaar zeker terug
  • Er zijn meerdere commerciële afspraken uit voortgekomen (win-win)

Werkwijze
Er zijn binnen het intermediaire kanaal 3 verschillende doelgroepen bepaald. In het verbeterplan zijn voor alle drie de doelgroepen activiteiten benoemd. De organisatie van de drie CZ-symposia, waar intermediairs door voorzitter van de Raad van Bestuur Wim van der Meeren en commercieel directeur Rogier van der Hooft geïnformeerd werden over de visie en strategie van CZ, was één van de activiteiten uit het verbeterplan. Via deelsessies konden de aanwezigen zelf kiezen over welke onderwerpen ze meer informatie wilden.

Lees de referentie die  opdrachtgever Caroline Fijen, manager marketing zakelijk CZ heeft geschreven over de opdracht.

Reageren is niet mogelijk.