Careffect

careffect-logo

 

 

 

Opdracht

De markt en huidige klanten van Careffect weten niet altijd wat Careffect nog meer voor goeds te bieden heeft. Het consultancy bureau wordt dus anders gepercipieerd dan de directie zou willen. Aan Neon8Marketing is gevraagd om te onderzoeken wat een succesvolle positie kan zijn in de markt en hoe Careffect de markt kan kan informeren en overtuigen dat zij de juiste partij zijn, voor een grote pallet aan dienstverlening dan zij nu om bekend staan.

Resultaten

  • een omgevingscan (speelveld) waaruit vernieuwde propositie en positie voortvloeit    omgevingscan
  • hiermee heeft Careffect duidelijker voor ogen in welke ‘business’ zij dus werkzaam zijn
  • een beeld hoe de verschillende diensten en producten samenhangen. Dit geeft een duidelijkere ‘menu-kaart’ voor de klanten én voor de interne organisatie
  • een overzicht van marketing activiteiten en communicatiemiddelen die passen bij het uitdragen van de vernieuwde propositie en positionering

Werkwijze
Na een omgevingsscan, is met behulp van een SWOT een voorstel voor propositie en positionering gemaakt.
Op basis van de marketing doelstellingen zijn aantal overkoepelende marketing activiteiten benoemd, maar juist ook activiteiten die afgestemd zijn op verschillende doelgroepen als bestaande klanten. Ook is rekening gehouden met  korte- en lange termijndoelstellingen.

Bij iedere marketing doelstelling worden communicatie-handvatten gegeven om de marketing doelstelling en activiteit invulling te geven. Ieder communicatie handvat wordt uitgeschreven volgens een zelfde projectkaart met daarin

  • doelstelling
  • doelgroep
  • gewenst effect
  • ‘waar op te letten’
  • te nemen stappen

 

 

Plaats een reactie